1 ottobre 2016

Frieze London
Eddie Peake_oil on canvas. Courtesy Galleria Lorcan O’Neill


EDDIE PEAKE
GIANNI POLITI
PREM SAHIB

RACHEL WHITEREAD


GALLERIA LORCAN O’NEILL


FRIEZE LONDON 

Stand G13


6-9 October 2016

Nessun commento:

Posta un commento